Waarom is Bybelse Berading belangrik?

Bybelse bediening spits homself toe om innerlike genesing onder leiding van die Heilige Gees te fasiliteer aan diegene wat die behoefte het om ‘n lewe van oorwinning in Jesus Christus te leef.