Waarom is Bybelse Berading belangrik?

Bybelse bediening spits homself toe om innerlike genesing onder leiding van die Heilige Gees te fasiliteer aan diegene wat die behoefte het om ‘n lewe van oorwinning in Jesus Christus te leef.

Why Biblical Counselling?

Biblical Ministry focuses itself on facilitating inner healing under the direction of the Holy Spirit to those who have the need to live a life of victory in Jesus Christ.

Wat is Bybelse Berading?

In kort, word Bybelse berading en die berader gedryf deur ‘n God drie-enig gerigte fokus wat funksioneer binne ‘n raamwerk wat bewustelik die insigste van teologie en die menswetenskappe aan die Skrif toets (1 Tessalonisense 5:21) en wat hulself onderwerp aan die leiding van die Heilige Gees. Hierdie persoon sal die realiteite en verhoudings van […]

What is Biblical Counselling

In Short, biblical counselling, as well as a biblical counsellour, is driven by a focus on the Triune God, which operates within a framework that consciously tests the insights of theology and the Human Sciences against the Scriptures (1 Thessalonians 5:21). This person also submits themselves to the guidance of the Holy Spirit. The counsellour […]