fbpx
Myfiladelfia Biblical Counselling

Wat is Bybelse Berading?

In kort, word Bybelse berading en die berader gedryf deur ‘n God drie-enig gerigte fokus wat funksioneer binne ‘n raamwerk wat bewustelik die insigste van teologie en die menswetenskappe aan die Skrif toets (1 Tessalonisense 5:21) en wat hulself onderwerp aan die leiding van die Heilige Gees. Hierdie persoon sal die realiteite en verhoudings van die lewe waarneem, en ‘n Bybelse perspektief daarop skyn en help oplossings vind.

Bybelse berading mag dalk ʼn nuwe taal-konsep wees, maar die toepassing van die term is nie. Die Nuwe Testament is in Grieks geskryf, waar die naamwoord “nouthesia” (werkwoord, noutheteo) gebruik word. Hierdie term word grootliks deur die apostel Paulus gebruik, wat vertaal kan word as “vermaan, regstel of opdrag gee”. Die term, wat die beste Bybelse berading beskryf, kom voor in gedeeltes soos Romeine 15:14

 Personally I am convinced about you, my brothers and sisters, that you yourselves are full of goodness, amply filled with all [spiritual] knowledge, and competent to admonish and counsel and instruct one another.” (Amplified vertaling)

Omdat die Nuwe-Testamentiese term soveel groter is as die Afrikaanse woord “raad” of “beraad” is, het ons die Bybelse term bloot in Afrikaans vertaal. Die drie idees wat in die woord “nouthesia” gevind word, is Konfrontasie, Besorgdheid en Verandering. Om dit eenvoudig te stel, bestaan ​​bybelse berading om mense liefdevol te konfronteer uit diep besorgdheid om hulle te help om die veranderinge aan te bring wat die Here van ons verwag.

Die versoeking vandag, veral binne die Christelike gemeenskap, is om anders op te tree as wat die skrif ons leer; om berading te doen met die primêre fokus op iemand, of iets, anders as God drie-enig. Die uitdaging ontstaan dus dat ‘n Bybelse berader hulself áltyd moet verbind aan skriftuurlike waarheid, onderrig en leefwyse en dat daar vanuit hierdie standpunt die kliënt te konfronteer en nie met wêreldse tonikum nie (2 Timoteus 3:16-17) :

“Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.”

Met die verwyssing na besorgdheid bedoel ons dat berading altyd tot voordeel van die kliënt gedoen word. Sy/haar welstand word altyd getoets aan die lig van wat die skrif sê. Paulus verduidelik in 1 Korintiërs 4:14 dat daar altyd ‘n teregstelling in liefde plaas vind, sodat ons mekaar help om meer soos Christus te word. Ons moet berading beskou as deel van die heiligingsproses waardeur een gelowige ‘n ander help om probleme te ondersoek wat hom/haar verhinder om vorentoe te beweeg in sy/haar geestelike groei.

Verandering beteken dat berading gedoen word omdat daar iets in die lewe van ‘n ander mede gelowige is wat nie aan die Bybelse vereistes voldoen nie, en wat hom/haar derhalwe verhinder om God te eer. Slegs Bybelse beraders (in teenstelling met gewone (wêreldse) beraders) verstaan dat die kliënt se grootste uitdaging is om meer soos Christus moet word. Bybelse berading word dus gedoen deur Christene wat oortuig is dat net die Drie-Eenheid die veranderinge kan aanbring wat nodig is dat nét Hy volle genesing kan bewerkstellig in ons liggaam, siel en gees. (1 Tessalonisense 5:23). Ons glo verandering behoort holisties plaas te vind: in mense se gees (verhoudings met Jesus) sowel as in harte (verhoudings met mense).

“en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God.”

Alhoewel Bybelse beraders nie geestesongesteldhede diagnoseer of behandel nie, word die pad na herstel saam met mede gelowiges aangedurf. Geestelike hulpbronne is beskikbaar aan diegene wat gedring word deur God se wil. Deur die aanvaarding van Jesus Christus as Verlosser en Heer, word die gelowige, deur die Heilige Gees, in staat gestel om die lewe aan te durf, teenspoed die hoof te bied, te groei in genade en krag en om in vrede en vreugde hul lewe te leef. (Johannes 1:12; Johannes 3:16).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *