Ons almal is dankbaar dat lente weer op ons voorstoep kuier. Net so paar weke terug was die bome nog kaal en die gras dood en nou begin die lote uitloop en die dorre bruin laken word vervang met lower-groen spatsels oral oor. Die lewe daar buite begin weer mooi lyk.

Die natuurprag is meeste van ons vooruit met die nuwe seisoen wat getuig van hernuwing en hoop terwyl meeste van ons se huidige situasies ons terughou in ‘n seisoen van wanhoop. So baie het verander vir so baie mense . Die lewe soos ons dit voorheen geken het, het onherroeplik verander. Tans funksioneer ‘n groep van ons in vrees want die onbekende wat voor lê is groot en dit wat agter gelos word, ‘n enorme verlies.

Dit is egter belangrik om te kyk na die proses agter die vernuwing in die natuur. Daar moes gesnoei word. Daar is deurgeloop onder die swart ryp. Daar is ook gevalle waar dood die eindresultaat was, sodat nuwe lewe kon begin. Maar daar is ook die gelukkige immergroen reuse wat wel die koue winter oorleef het. Dit is duidelik dat daar uit ‘n dooie seisoen, lewe voortspruit. Lente is waarlik mooi, maar dit kom met ‘n prys.

Dieselfde kan van ons lewens gesê word. Daar is diegene wat nou deur ‘n snoei proses gaan en ander wat probeer opstaan na ‘n seisoen van verwoesting. Niemand kan stry dat beide geweldige seer prosesse is nie. Dit voel letterlik of ons doodgaan. Soms hoop ons om eerder dood, want die pyn is regtig net te seer om deur te sien.

In die tuinboukundige velde is snoeiwerk ‘n algemene gebruik en om verskeie redes gedoen. Om groei te vorm en te rig, die gesondheid te handhaaf of om die opbrengs of kwaliteit van die bome of plante te verhoog.

Net voor Jesus se kruisiging het Hy een finale preek met Sy dissipels gedeel. Hy gebruik ‘n tuin metafoor om te beskryf hoe belangrik dit is om geestelike te groei. ‘n Spirituele snoeiproses vir ‘n gelowige behoort nie ‘n straf wees nie, maar ‘n paradoksale beloning. Jesus verduidelik dat ons as wedergebore Christene van die wêreld onderskei sal word deur ons lewenstyl en die vrug wat ons dra (Jeremia 17:7-8 & Matteus 12:33). Die vrug wat ons dra bewys dat ons dissipels van Hom is. Jesus sê duidelik dat God verheerlik word deur die baie vrug wat ons dra.(Johannes 15:8) Maar hierdie vrug kom net deur God se intensionele snoeiwerk sodat ons Sý vrug kan dra. ‘n Geestelike snoei seisoen verhoog geestelike groei deur alles wat ons groei belemmer, te verwyder. (Johannes 15:1-2).

‘n Wyse wynboer laat nie sy vrugte vanself wild groei nie. Om die beste vrugte te produseer, moet hy vasgestelde reëls van die snoeiproses volg deur dooie of oorgroeide takke weg te sny om nuwe groei aan te moedig. Soos die takke in Jesus se gelykenis, is ons almal uniek, en ons snoeiproses sal nie dieselfde lyk nie. Hy sal ons almal anders snoei, maar dit is ʼn proses wat aan Hom toevertrou word, in die wete dat Hy goed is en aan die werk is in ons lewens.

Snoeiwerk vind gewoonlik plaas tydens ons beproewings, want lyding en swaarkry is ‘n uitstekende tyd vir die oopvlek van die afgode in ons harte en die sonde wat steeds deursyfer ons lewens. Hierdie proses toets ons geloof en vertrou in die Here op baie vlakke. Ons kan nie regtig geestelik groei as ons nie dit wat in ons harte aangaan kan identifiseer nie. Ons kan nie geestelik groei in ons verhoudings met die Here as dit nie soms getoets word nie. Daar word gereeld gesê dat mense nie na heiligheid dryf nie. Groei in heiligheid gebeur nie outomaties nie. Ons beproewinge is tye om God te vertrou om ons pyn te gebruik om ons meer soos Christus te maak.

Met hierdie perspektief kan ons selfs sê dat beproewings ʼn geskenk is. Jakobus verwys selfs na hulle as ʼn vreugde:

“My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming.” (Jakobus 1:2-4)

Ons kan dus rus in die wete dat die besnoeiing nodig maar ook voordelig is, want die Here is besig om ons te vorm en versorg en voor te berei vir die oorvloedige lewe waarvan Jesus in Johannes 10:10 verwys. Namate ons meer vrug vir Hom produseer, geniet ons die lewe as ʼn emosionele en geestelik gesonde persoon wat eer bring aan Hom deur die oorvloed vrug (Johannes 15:8) te deel deur goeie werke en dienste aan ander. (Titus 3:14; Matteus 5:14-16; Matteus 25:31-46; Efesiërs 2:10).

Hoe weet ek, ek is in ‘n seisoen van snoei?

Die belangrikste aanwyser vir hierdie seisoen gaan gewoonlik gepaard met lyding of verlies. Om gesnoei te word, is om die basis te verloor waarop almal rondom jou jou as suksesvol meet. Verskeie beproewinge verminder hulpbronne en maak sekondêre en minder belangrike aktiwiteite onmoontlik.

Herken die seisoen van snoei en weerstaan die versoeking om om te onttrek in jou verhoudings met die Here en te rebelleer. Beweeg nader aan Hom as ooit te vore, want jou geloof gaan nou meer as ooit geproef word. Die bose kom in jou oomblik van swakheid en seer van jou snoeiproses om ons te verwar en te ontspoor deur ons aan ons vorige seisoen te herinner en te laat herinterpreteer. In ons seisoen van verlies fluister die vader van leuens in ons ore.

Niks ontspoor ‘n gelowige vinniger as die verlies aan sig en ‘n verkeerde interpretasie van ‘n seisoen nie. Die teëstander probeer jou keer om die vrug van ‘n snoei seisoen raak te sien, sowel as die hoop om die volgende ene vrugte te dra. Satan wil hê dat jy jou seisoen van verlies moet interpreteer as die oorsaak van mislukking en dat Jesus ons verlaat het. Niks is egter verder van die waarheid nie.

Sodra jy soos die grootste verloorder op hierdie aarde voel, herinner jouself aan Petrus. Kan jy die woorde van die vyand aan Petrus voorstel nadat hy Christus verloën het?

Petrus, jy het onherstelbaar misluk. Jou lewe het soveel belofte gehad, nou het jy alles vermors. Visser van mense? Bousteen van die kerk? HA! Gaan huis toe, Petrus. Gaan terug na jou ou lewe toe. Gaan terug na jou ou maniere voor die Meester jou geroep het. Ten minste kan jy daarin slaag.  

Na Jesus se opstanding het Petrus die Versoeker weerstaan en ‘n vermaning aan die kerk gegee oor die toetsing van ‘n mens se geloof wat die egtheid daarvan bewys. Verstaan jy hoe groot hierdie stelling is? Die toetsing van ons geloof deur swaarte bewys die egtheid daarvan en nie ongebondenheid daarvan nie.  

Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle ‘n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie. Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap (1 Petrus 1:6-9).

Hoe kan die Here jou help om in hierdie seisoen te fokus?

Die proses van verlies op verskillende terreine veroorsaak moegheid, vrees en wanhoop. Klou vas aan God die Vader se aanmaning om nie bang of bekommerd te wees nie want Hy belowe ons dat Hy ons sal versterk; ons sal help en ons sal vashou en red met Sy eie hand (Jesaja 41:10).

Ons vertroue berus op die versekerde beloftes van God ons Vader, wat dwarsdeur Sy Woord daaraan herinner dat Hy die almagtige Heerser van die heelal is, en ons die versekering gee dat geen wapen teen sy bloed-gekoopte kinders voorspoedig sal wees nie (Jesaja 54:17). Alhoewel hierdie gedeelte aan Israel gerig is, geld dit vir al die kinders van God en volgelinge van Jesus Christus in ons hedendaagse tyd. Ons is geseënd om te weet dat hierdie belofte vir ons ook geld en dat hierdie moeilike seisoen jou nie gaan breek nie.

‘n Verdere versekering in ‘n uitdagende seisoen is dat alles wat met ons gebeur ten goede sal meewerk vir die wat Jesus as Verlosser aanneem (Romeine 8:28). Ons is losgekoop van ewige dood en vernietiging en is ook gered van nederlaag en verval, want Christus het reeds die oorwinning vir ons behaal deur Sy genade en ons geloof in Hom. Maar ons leef nogsteeds in ‘n gevalle wêreld waar ons deur die verwoesting van sonde en aanvalle van die vyand getref word.

Wat te erg is, is te erg Here!

Een ding wat die fisiese wêreld se seisoene ons leer, is dat dit verander. So moeilik soos wat dit is om moed te hou en positief te wees, weet net daar is beter tye en deurbrake op die horison. Daar kan nie met totale sekerheid bevestig word wie die skrywer van Prediker is nie, maar dit dui op Salomo en hy was ‘n wyse man. Hy self het van die joodse geloof afgewyk en agter afgode aangehardloop, net om weer terug te kom na God die Vader as sy voorsiener. Hy verseker ons:

“Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd: daar is ‘n tyd om gebore te word, ‘n tyd om te sterwe, ‘n tyd om te plant, ‘n tyd om plante uit te trek, ‘n tyd om ‘n lewe te neem, ‘n tyd om ‘n lewe te red, ‘n tyd om af te breek, ‘n tyd om te bou, ‘n tyd om te huil, ‘n tyd om te lag, ‘n tyd om te treur, ‘n tyd om van blydskap te dans, ‘n tyd om klippe weg te gooi, ‘n tyd om hulle bymekaar te maak, ‘n tyd om te omhels, ‘n tyd om weg te bly van omhelsing af, ‘n tyd om aan te skaf, ‘n tyd om te laat wegraak, ‘n tyd om te spaar, ‘n tyd om weg te gooi, ‘n tyd om te skeur, ‘n tyd om toe te werk, ‘n tyd om stil te bly, ‘n tyd om te praat, ‘n tyd om lief te hê, ‘n tyd om te haat, ‘n tyd vir oorlog, ‘n tyd vir vrede.” (Prediker 3:1-8)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *